Priser & licens

Individuell licens
450 kr/år
  • En lärare och elev
  • Vi tillämpar individuell prissättning när det gäller mycket små grupper (1-5 elever). Läs nedan.
Klasslicens
1300 kr/år
  • Upp till 30 elever
  • Gäller en lärare
Skollicens
50 kr/elev/år
  • Betala per elev
  • Minst 50 elever
  • 100 kr/lärare

Kontakta oss: info@abacusa.se

Licenserna gäller ett år från det datum de tecknas.

Samtliga priser är exklusive moms.

Fakturering sker mot e-faktura. Köparen förbinder sig att betala fakturor inom 30 dagar. Invändning mot faktura skall göras inom sju dagar. Beställaren är ansvarig för att faktureringsadressen stämmer. Betalning sker i Sverige genom bankgiro och från utlandet genom banköverföring.

Askunge tar ingen faktureringsavgift, men vid utebliven eller otillräcklig betalning tillkommer påminnelseavgift enligt lag, 50 kr, och ränta. Har skolan upphandlingsavtal, sker beställning och betalning via dessa återförsäljare

Individuell prissättning
För en elev och en lärare har vi som introduktionspris 450 kr exkl. moms. Detta gäller under 2024. Hör av dig till info@abacusa.se så hjälper vi dig.