Om Abacusa

Abacusa är en plattform som tillhandahåller nedladdningsbart kopieringsmaterial som är kopplat till läroplanen för den anpassade grundskolan åk 1-3 och 4-6.

Givetvis passar många av kopieringsbladen för elever som går i grundskolan och följer grund skolans läroplan. Många lärare (och elever) har efterfrågat ytterligare arbetsuppgifter som är anpassade efter de material Askunge Förlag redan tagit fram, speciellt i två serier i matematik, Framsteg i matematiken och BOX-Träna matematik.

Arbetsbladen kännetecknas särskilt av

  • Ren layout
  • Tydlighet
  • Struktur
  • Avgränsade uppgifter
  • Återkommade layout
  • Åldersneutrala

Det är för att tillgodo se dessa önskemål, som vi tagit fram denna plattform med tillhörande kopieringsunderlag.

På Abacusa finns också kartläggningsmaterial för åk 1-3 (anpassad grundskola) och lärarmaterial.

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.